Προγράμματα

Home/Προγράμματα
Προγράμματα2021-09-30T10:49:36+00:00

Πλούσιο και Ποικίλο Περιεχόμενο

Η διδασκαλία είναι δομημένη με συγκεκριμένες επιστημονικές μεθόδους και εκπαιδευτικές τεχνικές για το καλύτερο, δυνατό, μαθησιακό αποτέλεσμα. Με την παρακολούθηση των προγραμμάτων παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων ή επιμόρφωσης, αναλόγως ποιους  κύκλους μαθημάτων επιλέγει για παρακολούθηση κάθε σπουδαστής, τις οποίες βεβαιώσεις έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει ως προσόν στο βιογραφικό του.

Mέθοδοι Διδασκαλίας

Αξιοποίηση τεσσάρων επιπέδων:

Ατομικό επίπεδο

Ομαδοσυνεργατικά

Ολομέλεια (Ενεργή συμμετοχή όλων των μελών, καλλιέργεια οικειότητας στην ολομέλεια, αποδοχή όλων των απόψεων)

Εφαρμογή στην Κοινότητα

Εκπαιδευτικές Tεχνικές

Παίξιμο ρόλων

Καταιγισμός ιδεών

Ομάδες εργασίας

Δραματοποίηση

Μελέτη περίπτωσης

Συζήτηση

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Ασκήσεις

Προσομοίωση

Θεωρητικές παρουσιάσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

Go to Top