ΙΣΤΟΡΙΑ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Το  Κοινωνικό Ινστιτούτο Ενεργών Πολιτών Ελλάδος προέκυψε ως ιδέα στις αρχές του 2012 όταν πραγματοποιήθηκε μια κοινωνική έρευνα της Δρ. Σοφίας Χατζηνικολάου με σκοπό να αναδειχθούν τα ψυχοσωματικά θέματα των Ελλήνων που άρχισαν να βιώνουν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και την υποστήριξη τους από κοινωνικές δομές της Ελλάδας.

Διαπιστώθηκε πως οι Έλληνες (σε δείγμα 585 άτομα & ηλικίας 30 έως 55 ετών, παραγωγική και ενεργητική ηλικία για την κοινωνία) είχαν αρχίσει να εμφανίζουν πολλά θέματα ψυχοσωματικής και κοινωνικής υγείας που έπρεπε να διαχειριστούν εκείνη την περίοδο όπως διαχείριση απωλειών, κρίση στην οικογένεια, κρίση στη συντροφική σχέση, διαχείριση  άγχους, κατάθλιψης, κρίσης πανικού και πολλά συναφή.

Τα αποτελέσματα  επιβεβαίωναν τα ευρήματα της έκθεσης  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Economist), σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις του πίνακα υπηρεσιών Ψυχικής &  Κοινωνικής Υγείας (28 μέλη της Ε.Ε. συν της Νορβηγίας και της Ελβετίας) και δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές, κυρίως στον επαρχιακό χώρο της Ελλάδος για ψυχολογική, κοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη των Ελλήνων πολιτών.

Δομήθηκε  ένα ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα με διακεκριμένους επιστήμονες που θα υποστήριζαν τα άτομα που είχαν ανάγκη, προσφέροντας  γνώσεις και δεξιότητες ζωής για την αυτοβελτίωση τους όπως και τεχνικές διαχείρισης προβλημάτων και καταστάσεων, ευκαιρίες για σχέσεις και συμμετοχή σε ομάδες. Κεντρική μας ιδέα και στόχος ήταν να μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι ανεξαρτήτως μόρφωσης, ηλικίας, καταγωγής και κοινωνικής θέσης, χωρίς προϋποθέσεις, και να παρέχεται δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη σε όσους το χρειαζόταν.

Το πρόγραμμα αυτό ονομάστηκε Κοινωνικό Ινστιτούτο Ενεργών Πολιτών Ελλάδος με σκοπό οι συμμετέχοντες, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματά τους, να ενταχθούν και πάλι στην κοινωνία ως Ενεργοί Πολίτες. Καθώς, όταν υπάρχει δυσλειτουργία στον εαυτό τους ή στην οικογένεια τους δυσλειτουργούν και στον επαγγελματικό και κοινωνικό τους χώρο. Με το ολιστικό αυτό πρόγραμμα δημιουργήθηκε ένα όραμα και μια ελπίδα για το μέλλον μιας καλύτερης κοινωνίας. Ήταν η αρχή ενός μεγαλύτερου έργου που συνεχίζεται έως και σήμερα.

Το Σωματείο με την επωνυμία «Κοινωνικό Ινστιτούτο Ενεργών Πολιτών Ελλάδος» (Κ.Ι.Ε.Π.Ε.) εξελίχθηκε σε ένα μη κερδοσκοπικό Σωματείο καταχωρημένο λόγω της ευρείας δράσης του και στο Υπουργείο Πολιτισμού με θεματολογία τα Γράμματα και το Βιβλίο (Αριθμ. Μητρώου 6151).

Το Κ.Ι.Ε.Π.Ε. συστάθηκε στην Καβάλα το 2013 και από τότε υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα μη Χρηματοδοτούμενα από κάποιο Κρατικό Φορέα. Σκοπός του φορέα είναι να δώσει την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο πέρα από ηλικία, μορφωτικό επίπεδο και επαγγελματική ενασχόληση, να διευρύνει τους ορίζοντες της σκέψης και δράσης του αλλά και τα πνευματικά του ενδιαφέροντα, μέσα από σειρές-κύκλους μορφωτικών μαθημάτων, προγραμμάτων συμβουλευτικής υποστήριξης, ημερίδων, διαλέξεων και συνεδρίων με επίκαιρα αλλά και διαχρονικά  θέματα και ζητήματα.

Ο μορφωτικός φορέας έχει πολύπλευρη δράση με έδρα την Καβάλα & παραρτήματα σε άλλες 14 πόλεις, τις Θεσσαλονίκη, Δράμα, Κοζάνη, Βέροια, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Ξάνθη, Χρυσούπολη Καβάλας, Δοξάτο Δράμας, Θάσο, Τύρναβο, Μουζάκι, Ν. Σμύρνη & Ηλιούπολη στην Αθήνα και στο Μαραθώνα Αττικής, ενώ επίκειται ίδρυση παραρτημάτων σε άλλες πόλεις της Ελλάδος.

Πραγματοποιούνται ποικίλα επιμορφωτικά προγράμματα με εισηγήσεις, διαλέξεις, συζητήσεις με οπτικοακουστικό υλικό. Η παρεχόμενη επιμόρφωση ολοκληρώνεται με παράλληλες δράσεις (βιβλιοπαρουσιάσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία, σε αρχαιολογικούς χώρους, εκθέσεις, δρώμενα, προβολή και ανάλυση ταινιών, εκπαιδευτικές εκδρομές, περιβαλλοντικοί περίπατοι, κοινωνικές και ψυχαγωγικές δράσεις, ιστορικές και καλλιτεχνικές διαδρομές) με 800 περίπου σπουδαστές στα παραρτήματά του στις άνω 15 πόλεις της Ελλάδος.

Επίσης, πραγματοποιεί θεματικές εκδηλώσεις και δραστηριοποιείται σε συνδιοργανώσεις, εκδηλώσεων & δράσεων με τις τοπικές Περιφέρειες, τους Δήμους,  Αρχές και Φορείς, με την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με Δημοτικές Βιβλιοθήκες, Οργανισμούς και πολλούς άλλους αξιόλογους φορείς.  Όλες οι εκδηλώσεις μας ανεξαιρέτως έχουν στεφτεί με επιτυχία, οι οποίες έχουν μεγάλη απήχηση στις τοπικές κοινωνίες και έχουμε πολλές βραβεύσεις από πολλούς φορείς για την προσφορά μας στον συνάνθρωπο.

ΟΡΑΜΑ

Το Κοινωνικό Ινστιτούτο Ενεργών Πολιτών Ελλάδος έχει ως όραμα να αλλάξει την πραγματικότητα της παιδείας και να δημιουργήσει ευκαιρίες εκπαίδευσης για κάθε ενδιαφερόμενο πέρα από ηλικία, μορφωτικό επίπεδο και επαγγελματική ενασχόληση. Η «Δια βίου μάθηση» να αποτελεί πλέον ενεργό κομμάτι της κοινωνίας μας. Η θεσμική θωράκιση της Δια βίου εκπαίδευσης καθώς και η διαμόρφωση νέας εθνικής, συλλογικής συνείδησης θα δημιουργεί υπεύθυνους, ηθικούς, αλληλέγγυους και ενεργούς πολίτες με ενδιαφέρον για τα κοινά και την προσφορά στον εαυτό του και στον συνάνθρωπο.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός μας είναι να στηρίξουμε και να προσφέρουμε τη δυνατότητα πρόσβασης στη μάθηση σε όλα αυτά τα άτομα που διψάνε για γνώση και δεξιότητες ζωής αλλά τα κοινωνικά πρότυπα τα αποτρέπουν και τα απομακρύνουν από αυτά. Αυτό πραγματοποιείται μέσω των ποικίλων, καινοτόμων και υψηλής ποιότητας προγραμμάτων που προσφέρουμε στους σπουδαστές-μέλη μας.

ΣΤΟΧΟΙ

 • Να συμμετέχουν τα άτομα σε ομάδες, γιατί η δυναμική της ομάδας επιδρά σε τρία επίπεδα: στη φύση των τρόπων με τους οποίους επικοινωνούν τα μέλη, στις δυνάμεις που προκύπτουν από τη σχέση της ομάδας (αλληλεπίδραση) με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο όπου ανήκει και τέλος στην ψυχολογική δομή της ομάδας. Είναι σημαντική η ανάγκη του κάθε ατόμου να ανήκει σε μια ομάδα.

 • Να ανανεώνονται και να αναβαθμίζονται τα προγράμματα επιμόρφωσης συνεχώς.

 • Να ενισχύεται η διοργάνωση πρωτοβουλιών, δράσεων, συνεργιών στήριξης και ενίσχυσης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών με επιστημονικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς τους Ο.Τ.Α., τις ιδιωτικές εταιρίες, τους συλλόγους και Μ.Κ.Ο.

 • Να υπάρχει συνεργασία με Δήμους, Νομούς και Περιφέρειες όπως επίσης και Κυβερνητικούς – Κρατικούς Οργανισμούς για την προώθηση κοινών προγραμμάτων.

 • Να υπάρχει συνεργασία με δημόσια ή ιδιωτικά εκπαιδευτικά και τεχνικά ιδρύματα, όλων των βαθμίδων, με αντικείμενο την πρόσκληση και συμμετοχή, ενηλίκων ή ανηλίκων, σε ημερίδες, σεμινάρια, παρουσιάσεις τεχνικών, παροχή παντός είδους εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν τους σκοπούς του φορέα.

 • Να υπάρχει διασυνοριακή συνεργασία και συμπαράσταση Ευρωπαϊκών ή Διεθνών προγραμμάτων ή φορέων με βάση την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη.

 • Να διοργανώνονται κοινωνικές εκδηλώσεις, σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια, δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και διάχυσης, οι οποίες θα συμβάλουν στην εμπέδωση των σκοπών του Κ.Ι.Ε.Π.Ε.

 • Να αξιοποιεί κάθε επιστημονικό δυναμικό που έχει, για να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και ανάγκες των σπουδαστών για κατάρτιση και αδιάκοπη επιμόρφωση.

 • Να κινητοποιήσει τους πολίτες προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης και προβολής των πανανθρώπινων αξιών όπως της αλληλεγγύης, της προσφοράς και της αξίας του εθελοντισμού με στόχο την προσέλκυση όλων των πολιτών για φιλανθρωπικές και κοινωνικές δράσεις και τη δημιουργία ενός δικτύου Ενεργών Πολιτών.

 • Να προωθεί ιδέες που σχετίζονται με τη Συμβουλευτική Υποστήριξη και Διαχείριση προβλημάτων των ανθρώπων στην καθημερινότητά τους.

 • Να αξιοποιεί κάθε βοήθεια από κυβερνητικές, δημοτικές, ευρωπαϊκές και άλλες αρχές, για να προχωρήσει σε έργα που θα υλοποιούν δράσεις σχετικές με τους σκοπούς του Σωματείου.

 • Να υπάρχει δυνατότητα έκδοσης και διανομής σε μέλη ή στο κοινό περιοδικού ή άλλου υλικού (ψηφιακού, έντυπου ή οπτικοακουστικού υλικού), σχετικά με συναφή με τους σκοπούς του Κ.Ι.Ε.Π.Ε. θέματα.

 • Να προωθούνται η έρευνα, μελέτη, εφαρμογή και υλοποίηση εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών δράσεων, βιωματικών εργαστηρίων και συναφών δραστηριοτήτων για την ανάδειξη των θεμάτων, των σκοπών του φορέα και της προσφοράς.

 • Να κινητοποιηθεί ο Απόδημος Ελληνισμός για την ένωση των Ελλήνων του κόσμου, μέσω προγραμμάτων που συνδέονται με την ιστορία και τον πολιτισμό της πατρίδας μας.

ΑΞΙΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ Κ.Ι.Ε.Π.Ε.

Ομαδικότητα 73
Αλληλεγγύη 75
Προσφορά 80
Σεβασμός 84
Υπευθυνότητα 87
Συνεργασία 89
Ενότητα 92
Ποιότητα 96
Εμπιστοσύνη 100

Κάντε Εγγραφή στο Newsletter μας

Μείνετε ενήμεροι για τα νέα προγράμματα, τις δράσεις και τα νέα μας!

Σας ευχαριστούμε για το μήνυμά σας. Έχει σταλεί.
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την αποστολή του μηνύματός σας. Παρακαλώ προσπάθησε ξανά αργότερα.