Γιατί να ξεκινήσει το παιδί  Δημιουργική Γραφή;

Η δημιουργική γραφή για παιδιά είναι ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα που έχει σκοπό την ανάπτυξη των δυνατοτήτων και της φαντασίας τους. Σε μια καθημερινότητα που η λογοτεχνία και τα βιβλία έχουν σχεδόν ξεχαστεί ως απασχόληση το πρόγραμμα φέρνει τα παιδιά πιο κοντά στα βιβλία, στη λογοτεχνία και την ποίηση και όχι απλώς ως αναγνώστες αλλά και ως δημιουργούς των δικών τους προσωπικών έργων.

Πώς θα βοηθήσει το παιδί;

Η Δημιουργική γραφή συντελεί με ποικίλους τρόπους στην πνευματική, ψυχική αλλά και κοινωνική ανάπτυξή του. Τα παιδιά μαθαίνουν να εκφράζονται συναισθηματικά και ιδεολογικά μέσα από τα γραπτά τους και ανακαλύπτουν έναν νέο κόσμο αποτύπωσης των σκέψεων αλλά και των ιστοριών που πλάθουν με τη φαντασία τους. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνουν τη φαντασία αλλά και τη δημιουργικότητά τους αφού διευρύνονται οι πνευματικοί τους ορίζοντες. Η νέα αυτή ικανότητα καλλιεργεί την αυτοπεποίθησή τους και την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και τις ικανότητες τους.

Ένα επίσης, μεγάλο πλεονέκτημά είναι η εξάσκηση και βελτίωση των γλωσσικών του ικανοτήτων  αναγνωστικών και γραφικών αλλά και των δεξιοτήτων οργάνωσης και συνοχής της σκέψης.