Τομέας: Προσωπική Εξέλιξη κι Αυτοβελτίωση 2023-2024


Τομέας: Αυτογνωσία 2022-2023


Τομέας: Μαθήματα Αυτογνωσίας 2020-2021
Τομέας: Δημιουργική Γραφή 2020-2021


Τομέας: Μαθήματα Αυτογνωσίας 2019-2020
Τομέας: Δημιουργική Γραφή 2019-2020


Τομέας: Προσωπική Ανάπτυξη 2018-2019


Τομέας: Αυτογνωσίας 2017 – 2018


Τομέας: Ψυχολογια 2016 – 2017


Τομέας: Ανάπτυξη ψυχικής κοινωνικής και σωματικής υγείας 2015- 2016