Το «Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας» αποτελεί μια στρατηγική συνεργασία του Τομέα Τρίτης Ηλικίας της Ακαδημίας Εθελοντισμού HELPHELLAS και του Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ενεργών Πολιτών (Κ.Π.Ε.Π.).

Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η ενεργός γήρανση του πληθυσμού και η Διαγενεακή αλληλεγγύη μέσα από την ενημέρωση, υποστήριξη και ενεργοποίηση ατόμων της Τρίτης Ηλικίας για μία Υγιή, Ενεργή και Δημιουργική Ζωή.

Οι ηλικιωμένοι και τα άτομα που βρίσκονται κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού, του οποίου οι εκπαιδευτικές ανάγκες, συχνά αγνοούνται. Οι σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης, κυρίως αυτή την περίοδο της πανδημίας, η ραγδαία αλλαγή των δεδομένων της καθημερινότητας, η οικονομική κρίση, η υγειονομική κρίση, η ευρεία χρήση των νέων τεχνολογιών, κάνουν τα άτομα της τρίτης ηλικίας, να νιώθουν όλο και περισσότερο εκτός πλαισίου, ανήμποροι να «εναρμονιστούν» με το σύγχρονο κόσμο.

Οι επιπτώσεις στον ψυχισμό, την κοινωνικοποίηση και την ευρύτερη υγεία τους πληθαίνουν όσο δυσκολεύονται να συμβαδίσουν με την εποχή τους. Η ενδυνάμωση των πολιτών μεγαλύτερης ηλικίας στην κατεύθυνση μιας υγιούς, ανεξάρτητης και ενεργούς διαβίωσης, θα βοηθήσει ώστε να μειωθεί το ποσοστό των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας που θα απενεργοποιηθούν.

O Toμέας Τρίτης Ηλικίας της Ακαδημίας Εθελοντισμού HELP ΗELLAS συνεργάστηκε από κοινού με το Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών ιδρύοντας το

«Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας»

Με σκοπό να δημιουργήσουν ένα πανελλαδικό πρόγραμμα ευρείας εφαρμογής άνευ προϋποθέσεων με τίτλο «Το Ευ Ζην της Τρίτης Ηλικίας» που θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Πόλεων Εθελοντισμού σε συνεργασία με τους Δήμους όλης της Χώρας.

Το όλο πρόγραμμα του οποίου την επιστημονική ευθύνη και το σχεδιασμό έχει το Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Ακαδημίας Εθελοντισμού στοχεύει να τροποποιήσει τις στάσεις και συμπεριφορές των συμμετεχόντων ώστε να αλλάξουν την οπτική τους απέναντι στη Νοηματοδότηση και στους διαφόρους τομείς της ζωής τους (υγεία, συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις, τεχνολογία, εθελοντισμός κ.αλ.) καλύπτοντας θεματικές ενότητες εκπαίδευσης όπως:

Χαρακτηριστικά της Τρίτης ηλικίας βιολογική, ψυχολογική και κοινωνική υγεία. Χαρακτηριστικά του κοινωνικού περιβάλλοντος των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας. Επίδραση στην Υγεία και την καθημερινότητας τους. Επικοινωνία στην Τρίτη ηλικία (συγκρούσεις, χάσμα γενεών). Αντιμετώπιση αλλαγών στο σώμα και στη ζωή. Αντιμετώπιση του άγχους και διαχείρισης της καθημερινότητας. Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων (επικοινωνία, συγκρούσεις, χάσμα γενεών). Καταγραφή και γνωριμία με τρόπους και πρακτικές που βοηθούν στην ενδυνάμωση των συμμετεχόντων (Τρόποι πρόληψης, αποφυγής και καταπολέμησης της παραμέλησης και κακοποίησης). Δημιουργική Απασχόληση. Ιατροφαρμακευτική Υποστήριξη. Εκμάθηση βασικών τεχνολογικών γνώσεων. Ευκαιρίες κοινωνικών επαφών κ.α.

Σύντομα θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις για το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο θα είναι έτοιμο να υλοποιηθεί αμέσως μετά τη λήξη της πανδημίας.