Διαλέξεις Έτους 2019 – 2020:
Τομέας: Μαθήματα Αυτογνωσίας – Συμβουλευτική Γονέων
Τομέας: Δημιουργική Γραφή


Διαλέξεις Έτους 2018 – 2019:
Τομέας: Αυτογνωσία 2018-2019


Διαλέξεις Έτους 2017 – 2018:
Τομέας: Αυτογνωσία