Διαλέξεις Έτους 2023-2024

Τομέας: Το Νόημα της Ζωής


 

Διαλέξεις Έτους 2022-2023

Τομέας: Αυτογνωσία


Διαλέξεις Έτους 2020-2021
Τομέας: Μαθήματα Αυτογνωσίας
Τομέας: Θεραπευτικές Τεχνικές Ψυχολογίας


Διαλέξεις Έτους 2019-2020
Τομέας: Μαθήματα Ψυχολογίας
Τομέας: Θεραπευτικές Τεχνικές Ενδυνάμωσης
Τομέας: Μαθήματα Αυτογνωσίας


Διαλέξεις Έτους 2018-2019
Τομέας: Ψυχολογία Κοινωνιολογία
Τομέας: Θεραπευτικές Τεχνικές Ενδυνάμωσης


Διαλέξεις Έτους 2017-2018
Τομέας: Ψυχολογία – Κοινωνιολογία