ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από τον Οκτώβρη ξεκινάει η έκτη χρονιά λειτουργίας του
«Kοινωνικού Πανεπιστημίου Ενεργών Πολιτών»

Σωματείο Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών με το διακριτικό τίτλο: Φορέας υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Το «Κοινωνικό Πανεπιστήμιο  Ενεργών Πολιτών» είναι ένας εκπαιδευτικός φορέας που συστάθηκε στην Καβάλα και υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα μη Χρηματοδοτούμενα από κάποιο Κρατικό Φορέα. Σκοπός του φορέα είναι να δώσει την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο πέρα από ηλικία, μορφωτικό επίπεδο και επαγγελματική ενασχόληση, να διευρύνει τους ορίζοντες της σκέψης και δράσης του αλλα και τα πνευματικά του ενδιαφέροντα, μέσα από σειρές-κύκλους μορφωτικών μαθημάτων, προγραμμάτων συμβουλευτικής υποστήριξης, ημερίδων, διαλέξεων και συνεδρίων με επίκαιρα αλλά και διαχρονικά  θέματα και ζητήματα. Για το σκοπό αυτό οι «Ενεργοί Πολίτες» οργάνωσαν το πρόγραμμα του «Κοινωνικού Πανεπιστημίου».
Το «Κοινωνικό Πανεπιστήμιο» λειτουργεί με επιτυχία εδώ και πέντε χρόνια στις πόλεις Καβάλα, Ξάνθη, Δράμα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Βέροια, Καστοριά, Τύρναβο και Μουζάκι.
Έτος 2018-2019
Το πρόγραμμα του Κοινωνικού Πανεπιστημίου κατά το έτος 2018-2019 περιλαμβάνει θέματα από το ευρύ επιστημονικό πεδίο της Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας. Διαπρεπείς στον χώρο τους επιστήμονες κλήθηκαν, μέσα από συστηματικά οργανωμένες σειρές μαθημάτων, να προσφέρουν στα μέλη του φορέα «Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών» έγκυρες, κατασταλαγμένες γνώσεις αλλά και προβληματισμούς.
Ένα μεγάλο μέρος των εκπαιδευτών μας θα εκπαιδευτεί την χρονιά 2018- 2019 στο Βέλγιο σε θέματα Ψυχολογίας με το πρόγραμμα ΕRASMUS + του ΙΚΥ (Εθνική Μονάδα Συντονισμού Ενηλίκων Erasmus +) στον Τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και στη συνέχεια θα μεταδώσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες του στους σπουδαστές του Κ.Π.Ε.Π.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε 16 τετράωρες συναντήσεις ανά δεκαπενθήμερο, από τον Οκτώβριο 2018 έως τον Ιούνιο του 2019, συνοδεύονται από εποπτικό υλικό (διαφάνειες, ακουστικό υλικό κλπ.) και έχουν τη μορφή παρουσιάσεων, εργαστηρίων και συζητήσεων. Επίσης, το διδακτικό υλικό και η ενδεικτική βιβλιογραφία αναρτώνται στην ιστοσελίδα όπου, οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης με ειδικό κωδικό.
Από τον Οκτώβρη του 2018 θα ξεκινήσουν οι παρακάτω ετήσιοι επιμορφωτικοί τομείς:
1) Ψυχολογία (θέματα που άπτονται της ψυχικής και κοινωνικής μας υγείας) στην Καβάλα, Βέροια, Ξάνθη, Δράμα, Καστοριά
2) Θεραπευτικές Τεχνικές Ψυχολογίας (θέματα που άπτονται θεραπευτικών τεχνικών ενδυνάμωσης εαυτού) στην Καβάλα, Βέροια, Μουζάκι
3) Μαθήματα Αυτογνωσίας (θέματα που άπτονται της γνώσης του εαυτού και την εμβάθυνσή τους) στην Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Δράμα, Τύρναβος
Απαραίτητη προϋπόθεση για να παρακολουθήσει ένας σπουδαστής το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: ” Μαθήματα Αυτογνωσίας” είναι να έχει παρακολουθήσει τα δύο προηγούμενα ετήσια επιμορφωτικά προγράμματα “Ψυχολογίας – Κοινωνιολογίας” και  “Θεραπευτικές Τεχνικές Ψυχολογίας” ή να έχει προϋπάρχουσες γνώσεις ψυχολογίας, οπότε θα εξεταστεί από επιτροπή.
4) Θεατρικές Τεχνικές (θέματα καθημερινά που άπτονται της σωματικής υγείας και ψυχικής έκφρασης και έκθεσης) στην Καβάλα
5) Δημιουργική Γραφή (Εργαστήρια σχετικά με τη συγγραφική και αναγνωστική πράξη, κριτική και δημιουργική σκέψη) στην Καβάλα, Θεσσαλονίκη
Παιδικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο:
1) Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής (Ταξίδι και βίωμα με δημιουργικές ασκήσεις προφορικού και γραπτού λόγου και παιχνίδια εμψύχωσης με σκοπό την καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης και του ομαδικού πνεύματος, όπως και την καλλιέργεια των εκφραστικών τους μέσων) : Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Βέροια, Κοζάνη και Καστοριά
2) Θεατροπαιδαγωγικό Πρόγραμμα «Ζώντας μέσα από τα παραμύθια» (Μοναδική βιωματική πορεία ενός φανταστικού ταξιδιού στη χώρα του Ποτέ – Ποτέ που θα ζωντανεύει με την αξιοποίηση των θεατρικών τεχνικών) : Καβάλα
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε 16 τετράωρες συναντήσεις ανά δεκαπενθήμερο, από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο 2019, θα συνοδεύονται από εποπτικό υλικό (διαφάνειες, ακουστικό υλικό κλπ.) και θα έχουν τη μορφή παρουσιάσεων, βιωματικών εργαστηρίων και αλληλοδραστικών συζητήσεων. Στο κλείσιμο του προγράμματος θα απονεμηθούν Βεβαιώσεις Ετήσιας Επιμόρφωσης.
Προϋποθέσεις
• Δεχόμαστε από τις 15 Ιουνίου 2018 έως 15 Οκτωβρίου 2018 αιτήσεις εγγραφών μελών για τα τμήματα των ενηλίκων άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το εθνικό, μορφωτικό, οικονομικό ή κοινωνικό επίπεδο και για τα τμήματα παιδιών από 6 και άνω έως 15 ετών.
• Στη σελίδα του Κοινωνικού Πανεπιστημίου http://www.koinonikoinst.com υπάρχει ηλεκτρονική αίτηση όπου η δήλωση συμμετοχής στη θεματική ενότητα είναι ταυτόχρονα και υπεύθυνη πράξη αυτοδέσμευσης.
• Οι σπουδαστές μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και 4 απουσίες για τη χορήγηση της Βεβαίωσης Ετήσιας Επιμόρφωσης.
• Το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα για την κάθε θεματική ενότητα του «Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ενεργών Πολιτών» έχει την παρακάτω οικονομική συνδρομή για το έτος 2018- 2019:
• το νέο μέλος 130,
• το παλιό μέλος120,
• το βραβείο επιμέλειας 110,
• Αν παρακολουθήσει κάποιος σπουδαστής δύο τμήματα συγχρόνως για το  νέο μέλος 240 συνολικά ενώ αντίστοιχα για το παλιό μέλος 230 ευρώ. Το ποσό καταβάλλεται στην Τράπεζα Πειραιώς, στον αριθμό λογαριασμού του «Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ενεργών Πολιτών» : IBAN GR 56017 1618 0006 6181 2768 7051
• Για τα παιδιά η συνδρομή θα είναι 120 ευρώ.
• Τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία εγγραφής.
• Υπάρχει η δυνατότητα για τους σπουδαστές να εκπονήσουν προαιρετική εργασία (από ένα έως τέσσερα άτομα) σε μία υποθεματική κατηγορία κάποιας θεματικής ενότητας την οποία παρακολουθούν έχοντας τη βοήθεια και την υποστήριξη (ερευνητική και βιβλιογραφική) του ανάλογου εισηγητή. Η εργασία αυτή θα μπορεί να αναρτάται δημόσια σε ηλεκτρονικό περιοδικό με ISSN ή στην ιστοσελίδα του «Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ενεργών Πολιτών» και να παρουσιάζεται με μορφή προφορικής ανακοίνωσης στο Πανελλήνιο Συνέδριο που θα διοργανώνεται από το φορέα κάθε τέσσερα χρόνια.
• Απλό μέλος μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε με ετήσια συνδρομή 25 Ευρώ όπου θα του παρέχεται η δυνατότητα δωρέαν συμμετοχής σε διάφορες δράσεις που διοργανώνει ο φορέας (προβολή ταινίας, εκδρομές, εκπαιδευτικές ξεναγήσεις και επισκέψεις κ.ά.).
Επικοινωνία
Οι ενδιαφερόμενοι ενήλικες μπορούν να επικοινωνούν με τους συντονιστές των αντίστοιχων προγραμμάτων:
Στην Καβάλα:
1) Για Ψυχολογία: κ. Σταυρούλα Χρυσοπούλου, στο τηλ. 6942062499
2) Για Θεραπευτικές Τεχνικές Ψυχολογίας: κ. Γιώργος Γιαννούσης, στο τηλ. 6977410411
3) Για Μαθήματα Αυτογνωσίας Α΄ Επίπεδο: κ. Σταυρούλα Χρυσοπούλου, στο τηλ. 6942062499
4) Για Μαθήματα Αυτογνωσίας Β΄ Επίπεδο: κ. Γιώργος Γιαννούσης, στο τηλ. 6977410411
5) Για Θεατρικές Τεχνικές: κ. Σοφία Μουρουζίδου, στο τηλ. 6937127057
6) Για Δημιουργική Γραφή Α΄ Επίπεδο: κ. Γιώργος Γιαννούσης, στο τηλ. 6977410411
7) Για Δημιουργική Γραφή Β΄ Επίπεδο: κ. Σταυρούλα Χρυσοπούλου, στο τηλ. 6942062499
Στη Δράμα: κ. Δημήτρη Κωνσταντινίδη, στο τηλ. 6932341993
Στην Κοζάνη: κ. Αλεξάνδρα Καρυπίδου, στο τηλ. 6948061283
Στην Ξάνθη: κ. Ιωάννα Διαμαντοπούλου, στο τηλ. 6974719676
Στον Τύρναβο: κ. Λίνα Κόζυβα, στο τηλ. 6972849847
Στο Μουζάκι: κ. Νότα Μακρυγιάννη, στο τηλ. 6978183828
Στη Βέροια: κ. Πάττυ Παπαδήμου – Θεοδωρίδου, στο τηλ. 6977024950
Στη Θεσσαλονίκη: κ. Κυριακή Παπαδημητρίου, στο τηλ. 6993958415
Στην Καστοριά: κ. κ. Νάνση Χατζή στο τηλ. 6977739460
Για το παιδικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο:
1) Παιδικό Τμήμα Δημιουργικής Γραφής Καβάλας:
κ. Σταυρούλα Χρυσοπούλου, στο τηλ. 6942062499
2) Τμήμα Θεατροπαιδαγωγικό Πρόγραμμα:
κ. Έφη Λοιζά στο τηλ. 6942434306
3) Για το παιδικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Κοζάνης:
κ. Αμαλία Τσεβεκίδου στο τηλ. 6946049363
4) Για το παιδικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Βέροιας:
κ. Πάττυ Παπαδήμου – Θεοδωρίδου, στο τηλ. 6977024950
5) Για το παιδικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Καστοριάς:
κ. Νάνση Χατζή στο τηλ. 6977739460
και στη Γραμματεία του Κ.Π.Ε.Π. κ. Έφη Λοιζά στο τηλ. 6947449794 και 6942434306 για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση (ιστοσελίδα: www.koinonikoinst.com).
Υπάρχει ακόμα δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας στο email:
koinonikopanep@gmail.com & fb: Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών