ΑΦΙΣΑ

Οι «Ενεργοί Πολίτες» είναι ένας εκπαιδευτικός φορέας που συστάθηκε στην Καβάλα με τη μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας και υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα μη Χρηματοδοτούμενα από κάποιο Κρατικό Φορέα. Σκοπός του φορέα είναι να δώσει την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο πέρα από ηλικία, μορφωτικό επίπεδο και επαγγελματική ενασχόληση, να διευρύνει τόσο τους ορίζοντες της σκέψης και δράσης του όσο και τα πνευματικά του ενδιαφέροντα, μέσα από σειρές-κύκλους μορφωτικών μαθημάτων, προγραμμάτων συμβουλευτικής υποστήριξης, ημερίδων,  διαλέξεων  και συνεδρίων με επίκαιρα αλλά και διαχρονικά  θέματα και ζητήματα. Για το σκοπό αυτό οι «Ενεργοί Πολίτες» οργάνωσαν το πρόγραμμα του «Κοινωνικού Πανεπιστημίου».

Το πρόγραμμα του Κοινωνικού Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 περιλαμβάνει θέματα από το ευρύ επιστημονικό πεδίο της Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας. Πανεπιστημιακοί καθηγητές και άλλοι διαπρεπείς στον χώρο τους επιστήμονες καλούνται, μέσα από συστηματικά οργανωμένες σειρές μαθημάτων, να προσφέρουν στα μέλη του φορέα «Ενεργοί Πολίτες» έγκυρες, κατασταλαγμένες γνώσεις αλλά και προβληματισμούς.

Τα μαθήματα πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε 16 τετράωρες συναντήσεις ανά δεκαπενθήμερο, από τον Οκτώβριο 2013 έως τον Μάιο του 2014, συνοδεύονται από εποπτικό υλικό (διαφάνειες, ακουστικό υλικό κλπ.) και έχουν τη μορφή παρουσιάσεων, εργαστηρίων και συζητήσεων. Επίσης, κατά την κρίση του διδάσκοντος διανέμεται διδακτικό υλικό σε μορφή σημειώσεων και προτείνεται ενδεικτική βιβλιογραφία.

Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων χορηγείται βεβαίωση ετήσιας επιμόρφωσης την οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως ένα επιπλέον προσόν στο βιογραφικό τους.
 

Δήλωση ενδιαφέροντος

Η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στον 2ο  κύκλο μαθημάτων του «Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ενεργών Πολιτών» έχει ξεκινήσει και  γίνεται:

  •  Τηλεφωνικά στη γραμματεία του Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ενεργών Πολιτών στην κ. Γεωργία Φωτιάδου στο τηλ. 6995400444 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 έως 14:00 μ.μ. και στην κ. Χατζηνικολάου Σοφία στο τηλ. 6947449794 από τις 18:00 έως 22:00 μ.μ. για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση.
  • Στην ιστοσελίδα εδώ:Ηλεκτρονική Αίτηση