Έναρξη Ψυχολογίας Μαραθώνα
Εναρξη μαθημάτων Ψυχολογίας, του Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ενεργών Πολιτών στον Μαραθώνα Αττικής..νέοι φίλοι προστέθηκαν στην μεγάλη μας παρέα.
Την εκδήλωση προλόγισε η κα Ρίζου Μαρια Πρόεδρος του ΔΕ Μαραθώνα και οι κκ Χατζή, Μακαρώνη και Δ.Φλαμούρης ,παρουσίασαν την φιλοσοφία του Κ.Π.Ε.Π
Ευχόμαστε καλή αρχή με υγεία και δύναμη ψυχής.